Regulamin Bliżej Natury

Gospodarze będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu:

 1. Doba pobytowa trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 2. Cisza nocna na terenie Bliżej Natury obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
 3. Śniadania podajemy w godzinach: 8.00-10.00 po wcześniejszym umówieniu się z gospodarzami i wniesieniu stosownej opłaty w wysokości 50 zł/osoba.
 4. Wypożyczenie rowerów i nart biegowych w Bliżej Natury jest możliwe za dodatkową opłatą, w wysokości 10 zł/godz. lub 35zł/dzień.
 5. Opłatę za pobyt Goście zobowiązani są uregulować w całości w dniu przyjazdu.
 6. Bliżej Natury świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 7. Bliżej Natury zobowiązuje się zapewnić:

–   warunki nieskrępowanego wypoczynku Gości;

–   zachowania tajemnicy o Gościach.

 1. W danym domku nie może być zameldowanych więcej Gości niż wynika to z dokonanej rezerwacji.
 2. Na terenie Bliżej Natury mogą przebywać wyłącznie nasi Goście, pobyt osób trzecich należy bezwzględnie uzgodnić z Gospodarzami.
 3. Goście Bliżej Natury ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia powstałych z ich winy lub odwiedzających Gości osób i związane jest z koniecznością finansowego pokrycia strat.
 4. Odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie Bliżej Natury bezpośrednio ponosi osoba poszkodowana lub jej opiekun prawny.
 5. Opuszczając pokój Goście powinni sprawdzić zamknięcie drzwi. Zgubienie klucza wiąże się z opłatą 100 zł. Goście nie mogą przekazywać pokoju osobom trzecim nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili opłatę za pobyt.
 6. Dzieci poniżej 12 roku życia powinni znajdować się na terenie Bliżej Natury pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci oraz za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 7. Bliżej Natury akceptuje małe zwierzęta po wcześniejszym uzgodnieniu, cena 25 zł/doba.
 8. Przy pobytach grup (np. szkoleniowych, sportowych, artystycznych itp.) wymagane jest wcześniejsze zawarcie umowy dot. szczegółów zamówionej usługi.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo p.poż. zabronione jest używanie w pokojach grzałek elektrycznych, palników gazowych i innych tego typu urządzeń, które nie są w wyposażeniu domku. Nie dotyczy to ładowarek telefonów i zasilaczy komputerowych.
 10. Zabronione jest przenoszenie wyposażenia domu do innego budynku.
 11. Goście mają możliwość rozpalenia w ognisku wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Gospodarzami

–   opłata za ognisko wynosi 150 zł.

 1. Przedmioty pozostawione przez Gości będą odesłane na wskazany adres.
 2. Po zakończeniu pobytu klucze do domków należy oddać Gospodarzom, po uprzednim zmyciu naczyń oraz wyniesieniu i posegregowaniu odpadów.
 3. We budynkach oraz na tarasach Bliżej Natury obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, rozpalania grilla, przechowywania rowerów. Dla osób palących wyznaczyliśmy miejsca poza budynkami. Rowery przechowujemy w stojakach rowerowych na zewnątrz.
 4. Podczas pobytu nie wchodzimy do zajmowanych przez naszych Gości domków. Jeśli życzą Państwo sobie sprzątanie, wymianę ręczników prosimy o kontakt z nami.
 5. Na terenie Bliżej Natury nasi Goście mogą bezpłatnie korzystać z internetu wi-fi:

–   login: Blizej Natury;  password: b-natura.

24.       Regulamin stanowi integralną część umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez wpłatę zadatku lub po odebraniu kluczy. Dokonując wpłaty lub odbierając klucze Goście potwierdzają, że zapoznali i akceptują warunki Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Bliżej Natury. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.blizejnatury.ue

Cennik

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK

300 zł

za dobę za domek

(cena za 2 osoby, każda kolejna osoba + 30zł,  maksymalnie do 6 osób)

LISTOPAD / GRUDZIEŃ

250 zł

za dobę za domek

(cena za 2 osoby, każda kolejna osoba + 30zł,  maksymalnie do 6 osób)

ŚWIĘTA / DŁUGIE WEEKENDY

400 zł

za dobę za domek

(cena za 2 osoby, każda kolejna osoba + 30zł,  maksymalnie do 6 osób)

Bliżej Natury
ul. Graniczna 2
17-230 Białowieża

Bliżej Natury
ul. Graniczna 2
17-230 Białowieża

Tel. 530 740 160
Tel. 530 740 170

Tel. 530 740 160
Tel. 530 740 170